U of een ander legt het contact met vnts©. Indien alle betrokkenen bereid zijn om aan de mediation deel te nemen, wordt afgesproken waar, wanneer en met wie de eerste bijeenkomst is.

Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst stuurt vnts© een bevestiging van de afspraak en - afhankelijk van wat betrokkenen wensen - een opzet van de mediationovereenkomst. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt deze mediationovereenkomst nader toegelicht.

Nadat betrokkenen het eens zijn over de mediationovereenkomst start de mediation. Hierbij staan niet de formele standpunten maar juist de belangen van partijen centraal.

Duur van de mediation

De mediation beslaat gemiddeld vier bijeenkomsten van ieder ongeveer twee uur.

Vastleggen afspraken

vnts© stelt - indien u dat wenst - een zogenaamde vaststellingsovereenkomst op.

---