Mediation is een vorm van conflicthantering, waarbij een onafhankelijke neutrale derde, de mediator, partijen begeleidt om zelf een oplossing te vinden voor hun conflict.

 

Een mediator schrijft geen oplossing voor en neemt ook geen standpunt over het conflict in. De mediator begeleidt het onderhandelingsproces en brengt communicatie (weer) op gang.

 

De mediator heeft geen eigen belang bij de oplossing en zal ook geen partij kiezen voor een van de partijen. Alle beslissingen worden door uzelf genomen.

 

---