vnts© is een afkorting voor
jhr mr Christiaan M.E. van Nispen tot Sevenaer

---