De kosten voor een mediation bestaan uit een uurtarief en eventuele reis- en onkosten. vnts© hanteert een uurtarief van tussen de € 150,-- en € 200,-- inclusief 21 % BTW. Reistijd wordt voor maximaal 50% in rekening gebracht.

Indien partijen tijdens de mediation inhoudelijk advies inwinnen bij externe deskundigen, zijn die kosten voor eigen rekening. De gezamenlijke kosten worden gewoonlijk in gelijke delen door de partijen gedragen. Het staat vanzelfsprekend vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling.

Vergoeding kosten

Het kan zijn dat uw kosten (gedeeltelijk) worden vergoed. Zo dekken de meeste rechtsbijstandverzekeraars de kosten voor mediation. Zie hiervoor uw polisvoorwaarden. Daarnaast is het mogelijk dat uw kosten (gedeeltelijk) worden vergoed doordat u bent doorverwezen via de rechter danwel omdat uw inkomen en / of vermogen onder bepaalde grenzen blijft. Meer informatie hierover is te lezen op de site van de Raad voor de Rechtsbijstand.

Hebt u vragen en / of opmerkingen, neem gerust contact op met vnts©.

---