Mediation is geschikt indien

relationele en emotionele factoren een belangrijke rol spelen. Vaak heeft eenieder er baat bij na het conflict nog met elkaar overweg te kunnen. De kans dat dat lukt, is groter als u samen naar een oplossing zoekt;

er van alle kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen en partijen beslissingsbevoegdheid hebben.

Mediation is niet geschikt indien

een partij een juridisch precedent wil scheppen; een partij baat heeft bij vertraging; te voorzien is dat een beslissing moet worden afgedwongen; een partij zich niet (goed) kan vertegenwoordigen of dat sleutelfiguren niet willen. In de praktijk blijkt overigens dat te snel wordt gedacht dat de ander ‘wel niet zal willen’. Het kan dan ook goed zijn om vnts© te vragen om te onderzoeken of mediation kans van slagen heeft.

U kunt de andere partij nooit dwingen tot mediation, deelname is vrijwillig. Na een gezamenlijk gesprek wordt bekeken wat de kans is op een succesvolle mediation.

Twijfelt u nog aan de geschiktheid van mediation, neem contact op met vnts©.

---