Bemiddeling lijkt in zoverre op mediation dat er een neutrale en onafhankelijke derde is en dat u samen met de conflictpartij(en) de oplossingen bedenkt.

Het grote verschil met mediation, hoe vnts© deze uitvoert, is dat vnts© zich bij bemiddeling ook op de inhoud richt. De beslissingen en de gevolgen blijven volledig in handen van de conflictpartijen.

Kosten

De kosten voor een bemiddeling bestaan uit een uurtarief en eventuele reis- en onkosten. vnts© hanteert een uurtarief van tussen de € 150,-- en € 200,-- . Reistijd wordt voor maximaal 50% in rekening gebracht.

Indien partijen tijdens de bemiddeling inhoudelijk advies inwinnen bij externe deskundigen, komen die kosten voor rekening van de partijen afzonderlijk. De gezamenlijke kosten worden gewoonlijk in gelijke delen door de partijen gedragen. Het staat partijen vanzelfsprekend vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling.

---