vnts©advies biedt een drietal vormen van advies aan, te weten:
bemiddeling, juridisch advies en gesprekspartnerschap